LCR-915测试仪标准附件(SMD探头,AC适配器,USB电缆,CD)

Bộ phụ kiện gồm : Đầu đo SMD, cáp USB, CD phần mềm, AC adapter

Detail

DATASHEET


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化