GWInstek GDM-8251A 数字万用表(120.000 COUNTS)

Thiết bị đo đa năng hiện thị 120.000 count
Đo điện áp DC: 100mV1V, 10V, 100V, 1000V, 5 dao động + / - (0,012% rdg + 5 chữ số)
Đo điện áp AC100mV1V, 10V, 100V750V 5 dãi
20Hz ~ 45Hz + / - (1rdg + 10 chữ số)
45Hz ~ 10KHz + / - (0.2% rdg + 100 chữ số)
10KHz ~ 30kHz + / - (1rdg + 100 chữ số)
30kHz ~ 100kHz + / - (3rdg + 200 chữ số)
Dòng DC10mA100mA, 10A
10mA, 100mA + / - (0,05rdg + 15 chữ số)
10A khoảng + / - (0.2% rdg + 5 chữ số)
Dòng AC10mA, 100mA, 10A
20Hz ~ 50Hz + / - (1,5rdg + 100 chữ số)
50Hz ~ 10KHz + / - (0,5rdg + 100 chữ số)
10KHz ~ 20kHz + / - (2% rdg + 200 chữ số)
Đỗ điện become100Ω1kΩ10kΩ100kΩ1MΩ10MΩ100MΩ
Đo nhiệt độ0 C ~ 300 C - J, K, T Loại
Ngoài ra còn function as check tra diodecheck tra message mạch ...

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化