Máy chẩn đoán bệnh viêm vú bò sữa Draminski Gwinstek

Máy chẩn đoán bệnh viêm vú cho bò sữa, bò nuôi, ngựa, gia súc

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi