Máy đo màu Gwinstek

Nhà phân phối: Máy đo màu PCE, LUTRON. Thiết bị đo màu cho phép đọc chính xác một màu sắc bất kỳ

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi