Máy phát xung, phát hàm

Máy phát xung tạo ra các tín hiệu chuẩn về biên độ, tần số, dạng sóng dùng trong thử nghiệm và đo lường. Các máy tạo hàm cũng thường là máy phát RF với 3 dạng sóng đặc trưng là sóng vuông, sóng tam giá... Xem thêmc và sóng hình sin.

Sắp xếp

Hãng sản xuất

 • Tất cả
 • BKPRECISION
 • EAST TESTER
 • EZ DIGITAL
 • GLOBAL
 • GW INSTEK
 • HIOKI
 • HV HIPOT
 • KEITHLEY
 • KEYSIGHT
 • KIKUSUI
 • LECROY
 • Lisun
 • MATRIX
 • METRIX
 • Matsusada
 • Multimetrix
 • OWON
 • PICO
 • PINTEK
 • PROTEK
Xem thêm