GW INSTEK GCM-403 DC 디지털 클램프 미터 (AC 600A)

ACA : 40A, 600A, ±2.5%
DCA : 40A, 600A, ±2%
ACV : 4V, 40V, 400V, 600V, ±1%
DCV : 4V, 40V, 400V, 600V, ±0.8%
Ω : 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ, ±1%
C : 40nF, 400nF, 4uF, 40uF, 100uF, ±4%
F : 10MHz, ±4%
Diode : 4V, Continuity
TEMPERATURE :-40˚C ~ 1000˚C
CLAMP OPENING DIAMETER: 28mm
DIMENSIONS & WEIGHT : 210x76x30mm, 260g
Phụ kiện kèm theo : Que đo, que đo nhiệt độ, Túi đựng, HDSD

Detail
  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기