GW INSTEK DS2-08LA 로직 애널라이저 모듈 (GDS-2000A 오실로스코프)

Bao gồm :

+ Card phân tích logic GLA-08

+ Đầu đo phân tích logic 8 kênh

Dùng cho dòng máy hiện sóng GDS-2000A Series

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기