Tải điện tử lập trình GW INSTEK PEL-3031E (1~150V, 0~60A, 300W)

Công suất: 300W
Dải điện áp: 1~150V
Dải dòng điện: 0~60A
Chế độ giữ dòng:
  Dải: 0~60A
  Dải cài đặt: 0~61.2A
  Độ phân giải: 0.2/ 2mA
  Độ chính xác:  ± (0.1% of set +0.2% of F.S)
Chế độ giữ Điện trở:
  Dải: 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);
          6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V)
  
  Dải cài đặt: 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);
           6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V)
  Độ phân giải: 0.002S(15V) ; 0.0002S(150V)
  Độ chính xác: ± (0.3% of set + 0.6S) + 0.002mS
Chế độ giữ điện áp:
  Dải: 1~150V
  Dải cài đặt: 0~153V
  Độ phân giải: 0.5mV/5mV
  Độ chính xác: ± (0.1% of set + 0.1% of F.S)
Chế độ giữ Công suất
  Dải: 3~300W
  Dải cài đặt: 0~306W
  Độ phân giải: 1mW, 10mW
  Độ chính xác: ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s (Full scale of H range)) + Vin^2/500 kΩ
Chế độ Đo
-   Điện áp phản hồi: 0~150V
   Độ phân giải: 0.5mV/5mV
   Độ chính xác: ± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S)
-   Dòng điện phản hồi: 0~60A
   Độ phan giải: 0.2mA, 2mA
   Độ chính xác: ± (0.1% of rdg + 0.2% of F.S)
Giao diện: USB
Nguồn điện: 100-120VAC/ 200-240VAC, 47-63Hz
Kích thước: 213.8(W) x 124.0(H) x 400.5(D)mm
Khối lượng: 7.5 kg
Phụ kiện: HDSD, Dây nguồn, Front terminal washers- Spring washer (M6) x2
GTL-105A Remote sense cables, red x1, blackx1

Chi tiết

Datasheet  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch