Hệ thống giám sát và điều khiển Online Gwinstek

Các giải pháp hệ thống giám sát và điều khiển SCADA đo lường nhiệt độ, độ ẩm, PH, ORP, áp suất, đo độ rung, môi trường, ....

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi