GW INSTEKDS2-08LA Logic Analyzer Module (GDS-2000A Oscilloscopes)

Bao gồm :

+ Card phân tích logic GLA-08

+ Đầu đo phân tích logic 8 kênh

Dùng cho dòng máy hiện sóng GDS-2000A Series

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment